Stichting Feest der Poëzie organiseert bijzondere voorstellingen met gedichten en muziek op mooie plaatsen, en richt zich op vormvaste dichtkunst, klassieke voordrachtskunst en ambachtelijke boekdrukkunst.

Opname Millitzfilm, 2014 Stichting Feest der Poëzie

Het Feest der Poëzie, een groot festijn vol met podiumpoëzie en chansons, in de met donker hout en rode gordijnen tot decadent theater omgetoverde CMA-Zaal te Amsterdam.

En de Salon der Verzen met voordrachtskunst, klassieke liedkunst en champagne in de geheel gerestaureerde 18e-eeuwse Grote Salon van Huize Frankendael te Amsterdam. Deze voorstelling trekt als Salon der Verzen op Reis door het land.

Daarnaast brengen we verschillende historisch-literaire programma's met poëzie, proza en muziek van de late 19e eeuw; zie Tachtigers.

Hiernaast organiseert Stichting Feest der Poëzie ook andere evenementen op diverse gelegenheden. De laatste informatie krijgt u via onze e-mailnieuwsbrief, zie Nieuws. Hebt u als particulier, bedrijf of instelling interesse in een programma(onderdeel) op maat op een locatie naar keuze, zie dan &c voor meer informatie.

Stichting Feest der Poëzie verzorgt verder de uitgave van Avantgaerde: Leest der Poëzie, tijdschrift voor de dichtkunst. Deze uitgave wordt geheel met de hand gezet en gedrukt en is vooral gericht op gedichten die gebruik maken van metrum en rijm (vormvaste poëzie).