Doneren

Met uw donatie steunt u de programmering van het Feest der Poëzie en onze multimedia-projecten met literatuur, muziek, theater, film en publicaties.

fdp-image

Stichting Feest der Poëzie
heeft sinds 12 september 2020
de status culturele ANBI.
fdp-image

Uw donatie is welkom op ons rekeningnummer NL10ABNA0427047536 t.n.v. Stichting Feest der Poezie te Amsterdam o.v.v. ‘Donatie programmering Feest der Poëzie’.
Als u andere betalingsmogelijkheden wilt gebruiken, kan dat via Geef.nl

Onze culturele ANBI-status maakt deze steun fiscaal interessant voor u.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. In een aantal gevallen is de bijdrage ook voor ondernemingen aftrekbaar.

Eenmalige Gift
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

Periodieke Gift
Met een periodieke notariële schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor periodieke giften gelden geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift aan een ANBI is altijd 100% aftrekbaar.

Bij een periodieke gift gelden de volgende voorwaarden:

Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

Voornoemde informatie is afkomstig van de website van de Belastingdienst.

Meer informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zakelijk leider Simon Mulder via .
Wij danken u hartelijk voor uw steun!